"Your Future Our Mission.”

Cùng ICLS chạm tới đích đến TOPIK với thời gian ngắn nhất! 
KakaoTalk_20210531_094553159.png

"Kết quả TOPIK lần thứ 75"

2021/04/11

 

Thời gian tiết học:  
  • Lớp sáng | AM 9:00 ~ 10:30 
  • Lớp tối    | PM 18:00 ~ 19:30 
       Lớp tối    | PM 19:40 ~ 21:10
Hoạt động
Phát huy từ vựng
Nâng cao ngữ pháp 
Freetalking với các bạn Hàn Quốc
 
37.jpg
305967976_2239325656222323_6170224793176622505_n.png
308117505_2250045235150365_1709838139836158916_n.png
KakaoTalk_20190709_120342070.png
Trung tâm
Du học ICLS

Bạn muốn đi du học Hàn Quốc?

Hãy cùng đồng hành với

 Du học ICLS!

* Luôn sánh vai cùng các bạn từ những bước đầu tiên đến cuối cùng thông qua chương trình Matching!

*Khó khăn gặp phải khi du học Hàn Quốc

그림3.png