Bản đồ chỉ đường

Địa chỉ Cơ Sở1: 169 Tố Hữu, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng