Thông tin
học phí - đăng ký

Hiện nay trung tâm ICLS đang có nhũng lớp học đa dạng như lớp sơ cấp, trung cấp, cao cấp, lớp nói. Thời gian đang ký của mỗi lớp cũng khác nhau chính vì thế trước khi đăng ký lớp học hy vọng mọi người liên lạc trước để nhận tư vấn nhé. Ngoài ra, trung tâm sẽ chỉ nhận đăng ký trực tiếp tại quầy tư vấn. 

Các lớp Thứ 2-5/ Thứ 3-5/ Thứ 3-6/ Thứ 2-4-6
Lớp Tiếng Hàn | 2 buổi/ tuần | Khóa học 3 tháng
Lớp Tiếng Hàn | 3 buổi/ tuần | Khóa học 2 tháng (cấp tốc)
Trung tâm ICLS luôn cung cấp những chương trình học đa dạng khác nhau từ sơ cấp đến cao cấp tùy theo tiêu chuẩn và nhu cầu của từng học viên.

Học phí: 800,000 VND/ 8 buổi

(Đã bao gồm giáo trình)

Lớp Tiếng Hàn quy mô nhỏ​
Trung tâm ICLS luôn mang lại những lớp học quy mô nhỏ 1:1, 1:2, 1:N để  đáp ứng nhu cầu của của mỗi học viên.
Học phí tính dựa trên sỉ số của từng lớp học, vì thế nếu có bất cứ thắc mắc gì vui lòng liên hệ trực tiếp đến trung tâm để được tư vấn.
 
Lớp học 1:1 | 1,5 tiếng/2 buổi/ tuần 

Học phí: 1,500,000 VND/ tháng

Lớp học 1:1 | 1,5 tiếng/3 buổi/ tuần

Học phí: 2,250,000 VND/ tháng

Lớp Tiếng Việt (베트남어 수업)
Lớp học 1:1 | 1 tiếng/2 buổi/ tuần 

Bạn có thể theo học chương trình học Tiếng Việt bằng Tiếng Hàn hoặc Tiếng Anh dành cho người nước ngoài có dự định học Tiếng Việt. 

Học phí: 1,600,000 VND/ tháng