​Chương trình Tiếng Hàn 

Trung tâm ICLS không ngừng nỗ lực với mục đích giúp các bạn nâng cao năng lực Tiếng Hàn của mình. Qúa trình giáo dục của trung tâm kéo dài 3 năm và được chia thành 3 cấp như sau: sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Với quá trình học 2 năm bạn có thể đạt được TOPIK cấp 4. Ngoài ra, những học viên mong muốn theo học quá trình cao cấp, sau 1 năm nữa sẽ có thể gặt hái được TOPIK cấp 5,6.  

KHÓA HỌC TIẾNG HÀN ICLS

ICLS 한국어교육과정 202206.png